CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG DỌC SUỐI SĂN MÁU

16/09/2018
 
Trích Văn bản số 12345/UBND-ĐT ngày 06/09/2018 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Biên Hòa về việc chủ trương đầu tư các tuyến đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Biên Hòa:

Thống nhất theo nội dung đề xuất của phòng Quản Lý Đô Thị tại Văn bản số 2475/PQLĐT-XD ngày 04/09/2018, theo đó để đáp ứng hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực phường Thống Nhất tránh xảy ra điểm nóng mới gây ùn tắc giao thông. UBND thành phố Biên Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường giao thông dọc suối Săn Máu theo quy hoạch với quy mô như sau:
     + Vị trí tuyến đường : Điểm đầu từ đường Nguyễn Văn Hoa - vị trí đoạn đầu đường Nguyễn Văn Hoa giao với đường Võ Thị Sáu; điểm cuối kế nối và nối tiếp đường N2 của dự án Khu Biệt thự Văn Hoa của công ty TNHH Việt Thuận Thành.
      + Lộ giới và chiều dài tuyến đường: Lộ giới 17m (4m-9m-4m), chiều dài khoảng 660m.

Đính kèm hình ảnh nội dung Văn bản

(theo Văn bản số 12345/UBND-ĐT)