CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN VĂN HOA VILLAS NGÀY 25/05/2019

25/05/2019
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Chúng tôi xin cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tại dự án Văn Hoa Villas đến ngày 25/05/2019