CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN VĂN HOA VILLAS NGÀY 05/06/2021

05/06/2021

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Chúng tôi xin cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tại dự án Văn Hoa Villas đến ngày 05/06/2021

 

Tin tức khác