CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN VĂN HOA VILLAS NGÀY 04/07/2020

04/07/2020

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Chúng tôi xin cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tại dự án Văn Hoa Villas đến ngày 04/07/2020

 

Tin tức khác